24
April
Wat wil je niet in de omgang met jou?
Neem de tijd om te inventariseren wat jij vervelend of akelig vindt in het gedrag van anderen ten opzichte van jou. Maak iedere onprettige handelwijze concreet en ga vervolgens na, hoe het komt dat dit gebeurt.


Toon de spreuk van een andere dag:

Dag: Maand: